Συσκευασία

Πακέτο ψυχρής έλασης

Πακέτο ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο ατσάλι

Πακέτο θερμής έλασης

Πακέτο ψυχρής έλασης

Πακέτο θερμής έλασης

Πακέτο θερμής έλασης

Συσκευασία από ανοξείδωτο ατσάλι