Φόρτωση / αποστολή

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

Φόρτωση πλάκας από ανοξείδωτο χάλυβα σε δοχείο & SS - HRC - Φόρτωση - HXM & Ss - HRP - Φόρτωση - HXM