Ιατρικές συσκευές και όργανα

Κάτω από ιατρικές συσκευές και όργανα κατασκευάζονται πάντα από ανοξείδωτο χάλυβα, βελόνα σύριγγας, δίσκους αποστείρωσης, δεξαμενή απολύμανσης, νυστέρι & bistoury, φαρμακευτικό καλάθι.

Δεξαμενή απολύμανσης

Disinfection tank

Φαρμακευτικό καλάθι

Medicative cart

Αποστειρωτικοί δίσκοι

Sterilising trays

Νυστέρι & bistoury

Scalpel&bistoury

Βελόνα σύριγγας

Syringe needle