Ηλεκτρονικά μέρη

Χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά μέρη
1. κουτί θήκης / θωράκιση για εξαρτήματα υψηλής συχνότητας
2. Εξάρτημα hrapnel / ελατηρίου για αγωγιμότητα με το άγγιγμα εξαρτήματος, μέρος ρελέ
3. πλαίσιο στήριξης για έγχυση, πλαίσιο βιβλίου σημειώσεων, πλαίσιο τηλεφώνου
4. μέρος δομής, βαρέλι πλυντηρίου
5. βύσματα σύνδεσης
6. άλλοι, κελί κουμπιών

Μέρος κινητού τηλεφώνου

cell phone part01

Κελί κουμπιού

Βύσματα σύνδεσης

Σημείωση Μέρος βιβλίου

Μέρος ρελέ